دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی شكايت فدراسيون ورزش تيراندازي از امارت

اميدوار رضايي،نماينده مردم  مسجد سليمان درگفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت:ادامه قانون شكني‌هاي دولت امارات عليه ورزشكاران ايران از يك طرف،ساخت جزاير مصنوعي،انگشت نگاري از مسافران ايراني،استفاده از نام‌ مجعول خليج عربي،كارشكني و مبادلات تجاري از طرف ديگر،روند كاهش روابط ايران با دولت امارات را سرعت مي بخشد.وي تأكيد كرد:وزارت امور خارجه از ابزار‌هاي ديپلماسي خود مانند ابزار اقتصادي و تجاري براي تنبيه دولت امارات استفاده كند.رضايي اقدامات دولت امارات را برخلاف قوانين بين المللي و منشور جهاني كميسيون ملي المپيك و يونسكو دانست و از شكايت فدراسيون ورزش تير اندازي به مجامع بين‌المللي خبر داد.رضايي از دعوت وزير امور خارجه به فراكسيون ورزش خبر داد و افزود:فراكسيون ورزش با تشكيل كميته ويژه بررسي مشكلات فدراسيون تيراندازي ،اقدامات قانون شكنانه دولت امارات را با حضور مسئولان وزارت امورخارجه مورد بررسي قرار خواهد داد