دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی شناسایی متخلفان عوارضی کاشان – اصفهان

متصدیان عوارضی آزاد راه کاشان – اصفهان و کاشان – قم که بصورت غیر قانونی از رانندگان دریافت می کردند شناسایی شدند. به گزارش واحد مرکزی خبر ، قاضی فرزین قاضی کشیک تعزیرات کاشان گفت: در پی گزارش های مردمی مبنی بردریافت عوارض غیر قانونی از رانندگان در ورودی و خروجی مسیر آزاد راه کاشان – اصفهان و کاشان – قـم از 28 اسفند تا ششم فروردین ماموران تعزیرات پس از بررسی موضوع و شناسایی متخلفان قیمتهای عوارض به حالت اول برگردانده شد.وی با بیان اینکه در این عوارضی مبلغ چهار تا هفت هزار ریال از هر راننده دریافت می شد گفت :کل مبلغ عوارضی غیرقانونی در مدت هشت روز به یک میلیارد و 500 میلیون ریال می رسد.روزانه بیش از 40 هزار خود رو از این مسیر تردد می کنند.