دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی عربستان در انتظار موج تورم

وزير اقتصاد عربستان سعودي اعلام كرد كه اين كشور ممكن است با يك موج تورمي در ماه‌هاي آينده روبرو شود.به گزارش ايسنا، ابراهيم ال آصف گفت: اجراي بسته‌هاي مالي براي ارتقاي وضعيت اجتماعي تورم را در عربستان طي ماه‌هاي آينده افزايش مي‌دهد.پادشاه عربستان اخيرا در واكنش به تشديد ناآرامي‌هاي سياسي در كشورهاي منطقه و براي جلوگيري از قيام مردم عربستان دستور اجراي بسته‌هاي مالي به منظور ارتقاي وضعيت اجتماعي اين كشور را صادر كرد.ارزش اين بسته به 93 ميليارد دلار مي‌رسد. قرار است اين بسته صرف اموري مانند آموزش و پرورش، مسكن و خدمات اجتماعي شود.وزير اقتصاد عربستان تاكيد كرد: هرگونه تزريق پول به جامعه آثار تورمي در پي خواهد داشت.به گزارش رويترز، ‌او در عين حال ابراز اميدواري كرد كه اثر تورمي اجراي بسته‌هاي مالي در عربستان موقتي و محدود باشد.