دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی قذافي مصراته را گلوله‌باران كرد

نيروهاي قذافي در ادامه حملات خود به شهرهاي ليبي با گلوله‌هاي تانك و خمپاره شهر مصراته را گلوله‌باران كردند.به گزارش فارس، خبرگزاري رويترز اعلام كرد كه نيروهاي ديكتاتور ليبي با استفاده از تانك و خمپاره‌اندازها، شهر مصراته را گلوله‌باران كردند.اين در حالي است كه با پيشروي ارتش انقلابي ليبي به سمت غرب و با آزادسازي دو شهر مهم اجدابيا و البريقه در جنوب بنغازي، اين اميد را در انقلابيون به وجود آورده است كه با عبور از شهرهاي راس لانوف و بن جواد خود را به شهر مهم سرت برسانند.نيروهاي وابسته به “معمر القذافي ” 12 مارس پايانه نفتي راس لانوف را از انقلابيون باز پس گرفته بودند اما امروز بار ديگر اين پايانه به تصرف انقلابيون درآمد.راس لانوف در 370 كيلومتري غرب بنغازي پايگاه انقلابيون و 210 كيلومتري اجدابيا، شهر استراتژيكي كه ديروز به تصرف انقلابيون درآمد، قرار دارد.آثار نبرد در امتداد جاده نزديك به پايانه نفتي از جمله مهمات رها شده و ساختمان نيمه مخروبه مشاهده مي‌شود.انقلابيون ليبي امروز همچنين موفق شدند روستاي بن جواد واقع در ده‌ها كليومتري راس لانوف را به تصرف خود درآورند.بن جواد 6 مارس به كنترل نيروهاي قذافي درآمده بود.