دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی كشف دهكده 11000 ساله در «سوريه»

بقاياي يك دهكده 11000 كه نشانگر نخستين الگوهاي شهرنشيني است، در «سوريه» كشف شد.به گزارش ايسنا، روز گذشته باستان شناسان فرانسوي و سوري در جريان كاوش‌هاي خود در محوطه‌اي تاريخي تپه «تل قاراصا» (Tel Qarasa) در غرب «سوريه» موفق به كشف بقاياي يك دهكده 11000 ساله كه نشانگر نخستين الگوهاي شهر نشيني است، شدند.به گزارش گلوبال عرب نتورك، تا به حال در اين دهكده بقاياي هشت خانه دايره‌اي شکل به همراه ابزارآلات كشاورزي و ماهيگري ساخته شده از استخوان و سنگ متعلق به دوران ماقبل تاريخ كشف شده‌اند.از ديگر آثار کشف شده در تپه تاريخي «تل قاراصا» مي‌توان به تعداداي اسکلت و ظروف سفالي اشاره کرد.