دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی 17 زنداني در سوريه آزاد شدند

مقام هاي سوريه روز يكشنبه 17 نفر را كه در جريان تظاهرات هفته گذشته در برابر وزارت كشور دستگير شده بودند ، آزاد كردند.    منابع آگاه با اعلام اين خبر به خبرنگار ايرنا در دمشق گفتند : از جمله اين افراد مي توان به ‘ هرمن اوسي ‘ و ‘ دانه جوابره ‘ اشاره كرد.همچنين وكلاي افرادي كه همچنان بازداشت هستند، امروز درخواست آزادي موكلان خود را به قاضي تحقيق ارايه خواهند داد.مقام هاي سوري جمعه نيز 264 زنداني سياسي را از زندان ‘ صيدنايا ‘ آزاد كردند.