دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی بازگشت کتیبه هخامنشی از شیکاگو به ایران

یک دادگاه در شیکاگو حکم به بازگرداندن کتیبه ها و سفال های دوران هخامنشی به ایران داد.به گزارش برنا، این دادگاه که در شیکاگو به فرجام خواهی موزه ایران باستان و شورای ایرانیان آمریکایی برگزارشده بود، حکم کرد کتیبه های گلی دوره هخامنشی یافته شده در زیرزمین های تخت جمشید که در سال ۱۳۵۵خورشیدی برای ترمیم در اختیار بخش باستان شناسی دانشگاه شیکاگو قرار گرفته بودند، به ایران بازگردانده شوند.به گزارش رویترز، هفتمین دور جلسه دادگاه حکم پیشین در سال ۲۰۰۲ مبنی بر تامین هفتاد و یک میلیون دلار از همه دارایی های ایران در آمریکا از جمله کتیبه ها و سفال های دوران هخامنشی در دانشگاه شیکاگو را لغو می کند که قرار بود به عنوان غرامت به بازماندگان قربانیان حادثه بمبگذاری در اروشلیم پرداخت شود، این در حالی بود که این کتیبه ها به صورت امانت به موزه باستان شناسی دانشگاه شیکاگو سپرده شده بود. بر این اساس موزه های شیکاگو و دانشگاه با این استدلال که اموال فوق به صورت امانتی از موزه ایران باستان برای ترمیم در اختیار دانشگاه و موزه شیکاگو قرار گرفته بودند با اجرای حکم فروش این اموال و تامین غرامت قربانیان حادثه اورشلیم مخالفت کردند.گفتنی است درسال ۱۳۱۶ طی حفاری مشترکی توسط دولت وقت ایران و موسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو در تخت‌جمشید، تعداد قابل توجهی اموال فرهنگی- تاریخی ارزشمند به‌دست آمد که این اموال بین دولت ایران و مؤسسه مذکور به طور مساوی تقسیم شد.ایران به دلیل نداشتن کارشناسان داخلی برای خواندن خطوط سهم خود را نیز به مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو به مدت سه سال امانت داده شده بودند تا آن مؤسسه پژوهش‌های گسترده‌ای درباره این الواح انجام دهد و پس از مستند‌سازی و انتشار نتیجه‌ پژوهش‌های خود، الواح را به ایران بازپس دهد. این الواح، گل‌نوشته‌های مربوط به عصر هخامنشی بودند که خطوط میخی و علامت‌ها و تصاویری بر آنها نقش بسته بود و لازم بود خطوط میخی این الواح توسط خط‌شناسان و کارشناسان امریکایی خوانده شود.