دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی خانواده‌هاي سفارت هاي آلمان و ژاپن مهمان ويژه داربي

جمعي از كاركنان و خانواده‌هاي سفارت ژاپن و آلمان از مهمانان ويژه داربي هفتادم هستند.به گزارش ايسنا، جمعي از كاركنان و خانواده‌هاي سفارت‌ كشورهاي ژاپن و آلمان از مهمانان ويژه‌ي داربي امروز تيم‌هاي فوتبال پرسپوليس و استقلال هستند.قرار است پيش از شروع مسابقه يك دقيقه سكوت به احترام قربانيان زلزله و سونامي ژاپن و فوت امير مسعود استيلي انجام شود.