دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی صدای مسعود کیمیایی هم درآمد

تولید ونمایش فیلم​هایی که با کپی از فیلمفارسی های قبل از انقلاب ساخته شده​اند صدای اعتراض مسعود کیمیایی کارگردان سینما را هم در آورد .به گزارش پارس توریسم ،کیمیایی در گفت و گو با جواد طوسی در ماهنامه پردیس گفته:« می​بینیم که فیلم​هایی عین فیلمفارسی​های قدیمی با همان کاراکترها وقصه​ها ساخته می​شود و حتی برخی اوقات اسم​شان هم تغییری نمی​کند.» او افزوده:«این فیلم​ها نه روی تماشاگر اثر مثبت می​گذارد و نه روی سبک و سلیقه و رشد کیفی سینما، اما در نهایت هم هیچ انتقادی از آن​ها نمی​شود.» به گفته این کارگردان:«در چنین شرایطی برخورد سرد و منفعلانه وبعضا بی رحمانه با سینمای من چندان منطقی به نظر نمی​رسد. من با فروتنی می​گویم اگر می​گذاشتند در دهه 60فیلم​هایم را چه راجع به سینمای جنگ و چه راجع به سینمای اجتماعی بسازم قطعا می​توانست الگوهای موثری برای سینما باشد.»