دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی كاهش نرخ سود سپرده‌ بانكي در سال جديد

سيد شمس‌الدين حسيني در حاشيه بازديد از گمرك فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) گفت: بر اساس تصميم شوراي پول و اعتبار، نرخ سود يك ساله سپرده‌گذاري در شبكه بانكي، براي سال جديد از 14 به 12.5 درصد كاهش يافت و متناسب با آن، نرخ سود بقيه بخش‌ها نيز تعديل خواهد شد.به گزارش فارس وي همچنين نرخ سود عقود مبادله‌اي بانكي براي سال جديد را بين 11 تا 13 درصد و عقود مشاركتي را، علي الحساب 14 تا 17 درصد اعلام كرد كه البته سود واقعي آن پس از انجام فعاليت اقتصادي مورد نظر احراز خواهد شد.وزير امور اقتصادي و دارايي با يادآوري اينكه در بسته سياستي – نظارتي پولي و بانكي سال جديد، تسهيلات رشد خواهد كرد، افزود: البته تلاش عمده سياست‌گذاران پولي كشور اين است كه نقش بيشتري به بازارهاي موازي و مكمل در حوزه مالي كشور اختصاص دهند و در بسته سال جديد، تلاش شده، تا ارتباط وسيع و تنگاتنگ بازار پول و سرمايه احيا شود.حسيني افزود: در همين راستا تصميم گرفته شد شبكه بانكي همانند گذشته در عرصه انتشار اوراق مشاركت و عرضه دست اول آن فعال باشد، ولي بازخريد اوراق، پيش از سر رسيد، توسط بازار سرمايه انجام شود.حسيني با يادآوري اينكه تلاش بر اين است كه در سال جديد، بازار سرمايه نقش بيشتري در تجهيز مالي بنگاه‌ها ايفا كنند، ادامه داد: در سال 89 هم فرابورس به عنوان يكي از نهادهاي بازار مالي، به خوبي قابليت هايش را نشان داد، به نحوي كه امروز براي تجار و صنعتگران اين امكان به وجود آمده كه براي تامين منابع مالي، علاوه بر بخش بانكي، از ديگر نهادهاي بازار سرمايه مثل بورس و فرابورس استفاده كنند.