دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی هشدار قذافي به رهبران غرب

ديكتاتور ليبي با اشاره به عمليات نظامي كشورهاي غربي عليه اين كشور به آنها هشدار داد كه نمي‌توانند عمليات خطرناكي كه در پيش گرفته‌اند را كنترل كنند.به گزارش ايسنا، به نقل از روزنامه فرامنطقه‌اي الحياة، معمر قذافي رهبر ليبي، با اشاره به عمليات نظامي كشورهاي غربي عليه نظام حاكم در اين كشور، به آنها هشدار داد كه نمي‌توانند عمليات خطرناكي كه در پيش گرفته‌اند را كنترل كنند و اگرچه همه‌ي سلاح‌هاي كشتار جمعي را در دست داشته باشند، توانايي كنترل اوضاع را نخواهند داشت.قذافي افزود: رهبراني كه تصميم گرفته‌اند جنگ صليبي دوم را ميان مسلمانان و مسيحيان آغاز كنند و باعث نابودي منطقه‌ي مديترانه و شمال آفريقا و كشته شدن بسياري از غير نظاميان شده‌اند، ديوانه قدرت هستند و مي‌خواهند قانون قدرت را اعمال كنند.وي با بيان اينكه رهبران كشورهاي شركت كننده در عمليات نظامي عليه ليبي مي‌خواهند جهان را به قرون وسطي برگردانند، اظهار كرد: آنها منافع مشترك ميان ملت ليبي و ملت‌هاي خود را نابود كرده‌اند و صلح را از بين بردند.رهبر ليبي تصريح كرد: راه حل اين است كه اين رهبران از مقام‌هاي خود استعفا دهند و ملت‌هاي آنها بايد هرچه زودتر جانشيني براي آنها انتخاب كنند كه از ميان كساني باشند كه به روابط ميان ملتها احترام مي‌گذارند.از سوي ديگر، موسي ابراهيم سخنگوي دولت ليبي، در جمع خبرنگاران در طرابلس اظهار كرد: تهاجم بين‌المللي كنوني عليه ليبي هيچ نفعي براي كشورهاي حمله كننده نخواهد داشت و تنها باعث شده كه ملت ليبي بيش از پيش به رهبر خود وفادار باشد و اين ملت هم‌اكنون (نيروهاي خارجي را) يك دشمن آشكار براي خود ببيند.وي در پاسخ به سوالي در مورد ماندن قذافي و فرزندانش در ليبي اظهار كرد: مطمئن باشيد همه اينجا هستيم و تا پايان نيز اينجا خواهيم ماند چرا كه ليبي كشور ماست.سخنگوي دولت ليبي با بيان اينكه اين دولت از همه لحاظ قدرتمند است، اظهار كرد: قذافي در ليبي خواهد ماند و رهبري اين كشور را تا زمان پيروزي بر دشمنان برعهده خواهد داشت.وي در مورد حملات هوايي نيروهاي هم‌پيمان و احتمال اينكه اين حملات قدرت مخالفان را بيشتر كرده باشد، اظهار كرد: اين حملات هيچگونه تاثيري بر توازن قوا در ليبي نخواهد داشت.