دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی انتقال کارمندان وزارت مسکن به وزارت راه

باگذشت حدود یک ماه و نیم از سرپرستی نیکزاد در وزارت راه و ترابری، احتمال انتقال کارمندان وزارت مسکن به ساختمان وزارت راه قوت گرفته است و تغییراتی هم در 3 دفتر این 2 وزارتخانه بوجود می آید.به گزارش خبرنگار مهر موضوع ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن وشهرسازی که از 20 بهمن سال گذشته مطرح شد هنوز به انسجام مشخصی نرسیده و با وجود اینکه علی نیکزاد وزیر مسکن وشهرسازی به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری هم انتحاب شده است اما موضوع ادغام زیر مجموعه های این 2 وزارتخانه هنوز در ابهام قرار دارد.از سویی با گذشت یک ماه و نیم از انتخاب علی نیکزاد به عنوان سرپرست وزارت راه، تنها یک ماه دیگر برای حکم وزارت وی در راه و ترابری و یا انتخاب گزینه دیگر باقیمانده است و بنابراین باید مراحل کاری ادغام این 2 وزارتخانه به زودی انجام شود.شنیده ها حاکی از آن است که با ادغام این 2 وزارتخانه، ساختمان اصلی وزارت مسکن وشهرسازی در ونک به ساختمان وزارت راه و ترابری در خیابان آفریقا منتقل می شود و با کاهش پست های موازی این 2 وزارتخانه بطورقطع دفتر وزارتی، اداره کل روابط عمومی و بخش های اداری یکی شده و کارمندان این بخش ها کاهش می یابند.از سویی تغییر معاون وزیر مسکن و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و منصوب شدن وی به عنوان مدیر عامل شرکت مادر تخصصی حمل و نقل، تغییر و تحول در وظایف های وزرات مسکن و شهرسازی را قوت بخشیده است.احمد صادقی پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود که احتمالا بخشی از وظایف وزارت مسکن به دیگر ارگان ها و وزارتخانه ها محول می شود و این وزارتخانه اقدامات زیر بنایی و زیر ساختی را برعهده می گیرد.مورد دیگری که بطور حتم در ادغام این 2 وزارتخانه اتفاق می افتد تغییرنام آنهاست که با نام وزارتخانه زیربنایی معرفی می شود تا اقدامات زیرساختی و زیر بنایی برعهده یک وزارتخانه باشد.اما موضوعی که در این میان اتفاق خواهد افتاد تغییرات در دیگر وزارتخانه و نهادهاست زیرا با انتقال برخی از وظایف این2 وزارتخانه، بطور حتم باید منتظر تغییراتی در دیگر وزارتخانه ها بود.