دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی خواب‌آلودگی بهاری نیازی به درمان ندارد

رئیس جامعه متخصصان داخلی گفت: خواب‌آلودگی كه معمولاً در فصل بهار گریبانگیر بسیاری از مردم می‌شود نیازی به درمان ندارد و خودبه‌خود خوب می‌شود.ایرج خسرونیا در گفت‌وگو با فارس درباره خواب‌آلودگی در فصل بهار اظهار داشت: با تغییر آب و هوا و افزایش رطوبت و همچنین افزایش ذرات گیاهی موجود در هوا، رخوت و سستی در بدن افراد ایجاد می‌شود.وی افزود: كم خوابی با توجه به افزایش طول روز و كوتاهی ساعات شب در بهار تشدید می‌شود و پس از مدتی و گذشت حدود 2 ماه از بهار خودبه خود خوب می‌شود.خسرونیا تصریح كرد: این موضوع عارضه خاصی به عنوان بیماری نیست و افزایش استراحت در فصل بهار می‌تواند به از بین رفتن این سستی كمك كند.به گزارش فارس، در سرمای زمستان، رگ های سطحی بدن جمع و منقبض می‌شوند تا بدن گرمای كمتری از دست بدهد و دمای آن ثابت بماند. لذا خون و اكسیژن بیشتری به سمت اندام‌های داخلی و خصوصاً مغز می‌رود اما زمانی كه بهار فرا می‌رسد، با گرم شدن هوا، رگ‌های خونی گشاد و منبسط می شوند، لذا فشار خون كم شده و بیشتر جریان خون به سمت پوست می‌رود و خون و اكسیژن كمتری به سمت مغز می‌رود.همچنین افزایش فعالیت سوخت و ساز بدن در بهار نیاز به اكسیژن بیشتری دارد، لذا اكسیژن كمتری به طرف مغز فرستاده می‌شود. لذا مغز به مدت زمانی نیاز دارد كه خود را با شرایط جدید وفق دهد و تا این هماهنگی صورت بگیرد حالت خواب‌آلودگی فصل بهار بروز می‌كند.بدن بعضی از افراد سریعاً با این شرایط جدید هماهنگ می‌شوند، ولی گروه دیگری برای هماهنگ‌شدن با تغییر دما زمان می‌خو‌اهند؛ مثلا در افراد مسن، زمان بیشتری طول می‌كشد تا از خواب‌آلودگی بهار و كسلی آن رها شوند.