دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی دست رد نيكاراگوئه بر سينه ي قذافي

(سازمان ملل) وزير امور خارجه سابق نيكاراگوئه كه قرار بود نمايندگي دائم ليبي در سازمان ملل را عهده دار شود، امروز اين درخواست را رد كرد و گفت در نظر دارد تا به نمايندگي از كشورش در سازمان ملل حضور داشته باشد.    به گزارش ايرنا، دفتر نمايندگي دائم نيكاراگوئه در سازمان ملل امروز ضمن ارسال نامه اي تصريح كرد ‘ميگوئل اسكوتو بروكمن’ به عنوان معاون نماينده دائم از جانب كشور متبوعش در سازمان ملل خدمت خواهد كرد.قذافي ديكتاتور ليبي ميگوئل اسكوتور بروكمن كه زماني رياست مجمع عمومي شوراي امنيت را نيز برعهده داشت به عنوان نماينده خود در سازمان ملل معرفي كرد، بروكمن هم امروز دست رد بر سينه قذافي گذاشت و اين درخواست را نپذيرفت.عبدالرحمان شلغم نماينده دائم ليبي و ابراهيم داباشي معاون وي در سازمان پس از آنكه به گروههاي مخالفين قذافي پيوستند از سمتهاي خود بركنار شدند.نامبردگان به درخواست دبيركل سازمان ملل هنوز هم به طور غيررسمي و بدون داشتن سمت پيشين خود حق دارند در سازمان ملل رفت و آمد كنند.پس از بركناري دو فرد مذكور طرابلس ‘عبدالحسين تركي’ از ديپلماتهاي ارشد خودش را كه زماني هم رياست مجمع عمومي سازمان ملل را به عهده داشت به عنوان نماينده دائم ليبي در سازمان ملل معرفي كرد اما او نيز پس از مدتي اعلام كرد كه به گروههاي مخالفين پيوسته است و از ليبي به مصر گريخت.در نتيجه طرابلس مجبور شد فردي با يك مليت ديگر را به عنوان نماينده خود در سازمان ملل معرفي كند زيرا در اين ميان آمريكا نيز روشن كرده است كه دولت فعلي ليبي را ديگر به رسميت نمي شناسد و به هيچيك از اتباع ليبي كه نمايندگي كشور متبوعش در سازمان ملل را به عهده گيرد رواديد ورود به آمريكا را نخواهد داد،البته سوزان رايس نماينده دائم آمريكا در سازمان ملل نيز به صراحت اين امر را كه آمريكا به اتباع طرفدار قذافي رواديد ورود نمي دهد را تاييد كرده است.بروكمن در آمريكا به دنيا آمده است و بر مبناي قانون خاك از اتباع امريكا محسوب مي شد كه به خواست خودش تبعيت آمريكا را رد كرد.وي يكي از منتقدين سرسخت دولت آمريكا محسوب مي شود كه در سال 2008 رونالد ريگان را ‘قصاب’ مردم نيكاراگوئه ناميده بود.