دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی عاقبت بيدار كردن خرس از خواب زمستاني!

تهران امروز: كودكي 12 ساله كه با دوستانش در ايستگاه فوناسدالن در سوئد اسكي مي كرد، ناگهان خود را در لانه خرسي ديد كه به خواب زمستاني فرو رفته بود.در واقع خرس لانه زمستاني خود را در چند كيلومتري تله كابين ها بنا كرده بود. وقتي كودك در لانه خرس سقوط مي‌كند، خرس دو پاي او را گاز گرفته و پشت او را نيز چنگال مي‌كشد. اگرچه وي به شدت زخمي مي‌شود اما با اين حال موفق مي‌شود به تنهايي از لانه خرس فرار كند. او هنوز در بيمارستان بستري است اما به زودي شرايطش بهبود مي يابد. ماموران حفاظت از محيط زيست اگرچه خرس را يافته اند اما او را نكشته اند.