دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی فرانسه به کمک ایتالیا شتافت

خبرآنلاین نوشت:فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه اعلام کرد فرانسه در مواجه با موج مهاجرانی که از تونس به ایتالیا آمده اند در کنار این کشور قرار دارد .به گزارش خبرگزاری فرانسه از رم، نخست وزیر فرانسه امروز شنبه در گفتگو با کوریره دلا سرا چاپ ایتالیا گفت من قبل از هر چیز اعلام می کنم که فرانسه درباره موج مهاجران که به علت انقلاب های مردمی در جنوب مدیترانه عازم جزایر ایتالیا شده اند به طور کامل در کنار این کشور قرار دارد و از آن حمایت می کند.ایتالیا در هفته های اخیر اتحادیه اروپا و به ویژه فرانسه را به همکاری نکردن در مدیریت بحران مهاجران متهم کرده است .از وقتی که قیام های مردمی در کشورهای شمال آفریقا رخ داده است تاکنون بیش از بیست و دو هزار نفر تاکنون وارد جزایر جنوب ایتالیا شده اند.این اطمینان خاطرهای فرانسوا فیون بعد از آن مطرح می شود که ایتالیا از گشایش مراکز پذیرش آوارگان در مرزهای کشورهای زادگاه آوارگان خبر داد.این آوارگان در ورود به جزایر ایتالیا ، مایلند به فرانسه یاآلمان بروند.