دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی قیمت گاز مصرفی منازل کاهش یابد

 یکی از مشکلات در کل کشور، قیمت متغیر فیش گاز است که به صورت غیر منتظره بالا رفته است  و باید در آن تجدید نظر شود.  یه گزارش اعتدال(etedaal.ir) “سید مؤید حسینی‌صدر”، عضو کمیسیون انرژی مجلس، تاکید کرد:نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قیمت گاز مصرفی منازل کاهش یابد و از یک نظم قابل اعتماد و قاعده قابل اعتماد بهره مند شود . گاز و نفت سفید هم افزایش زیادی داشته است و مرز نشینان و روستا نشینان محروم برای هر بشکه نفت مبلغ زیادی می پردازند که به آنها فشار زیادی وارد نموده است. حسینی‌صدر در ادامه با اشاره به اینکه وزارت نیرو حدود 5 هزار میلیارد تومان به پیمان کاران بدهکار است ،گفت: در سال 90 هم وزارت نیرو توان پرداخت این بدهی را ندارد و این مبلغ باید از طریق منابع عمومی در بوجه تامین شود و به وزارت نیرو داده شود که پرداخت کند. عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: بدهی وزارت نیرو نمی تواند از درآمد های قانون هدفمندی تامین شود،  زیرا نیمی از این درآمد به مردم باز می گردد و مابقی هم ریز شده که چقدر برای صنعت و چقدر برای توسعه زیر ساخت هاست.