دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی هنگام بروز تصادف چه بايد كرد

در اولين اقدام هنگام بروز تصادفات منجر به فوت و يا جرح، شهروندان مي‌بايست وسيله نقليه را در محل تصادف متوقف و نسبت به نصب علائم هشداردهنده به منظور جلوگيري از رخ داده حوادث مشابه اقدام كنند.به گزارش آريا به نقل از پايگاه اطلاع رساني پليس،تصادفات فوتي، تصادف منجر به مجروحيت و تصادفات خسارتي انواع تصادفاتي هستند كه معمولاً بين دو دستگاه نقليه و يا دستگاه نقليه با عابر پياده رخ مي‌دهد كه بهتر است شهروندان نكات ابتدايي و ضروري در مواجهه با اين نوع از حوادث و اطلاع كافي از مقررات راهنمايي و رانندگي را داشته باشند.در اولين اقدام در هنگام بروز تصادفات منجر به فوت و يا جرح شهروندان عزيز مي‌بايست وسيله نقليه را در محل تصادف متوقف نمايند، سپس با نصب علائم هشدار دهنده جهت آگاه سازي ديگر وسايل نقليه به منظور جلوگيري از رخ دادن حوادث مشابه اقدام نمايند.همچنين حفظ صحنه تصادف و خودداري از تغيير وضعيت وسيله نقليه و صحنه تصادف به منظور احقاق حق از جمله موارد مهم ديگري است كه رانندگان بايد آن را مد نظر داشته باشند، تماس با پليس 110 و در صورت نياز اورژانس و آتش‌نشاني و انتقال سريع مصدوم به مراكز درماني از ديگر اقدامات تاميني ديگري است كه صاحبان وسايل نقليه آسيب ديده حتماً بايد به آن ها توجه داشته باشند.در صورتي كه ميزان صدمه وارده به مجروحان بالا بوده و اين‌كه مجروح در خودرو محبوس شده باشد، بهترين كار تا رسيدن نيروهاي امدادي اين است كه افراد حاضر در صحنه از جابه‌جايي مصدوم خودداري ورزند. البته آشنايي با كمك هاي اوليه هميشه از تشديد جراحات و صدمات جبران‌ناپذير جلوگيري خواهد كرد.در تصادفات جرحي در صورتي كه حال مصدوم خيلي وخيم باشد؛ اگر در صحنه تصادف اورژانس در محل نباشد و يا خودروهاي عبوري از حمل مجروح امنتاع ورزند، راننده وسيله نقليه در تصادف مجاز است با علامتگذاري محل قرار گرفتن چرخ ها در سطح راه، خود اقدام به حمل مجروح با وسيله نقليه‌اش نمايد.طبق ماده 89 آئين نامه راهنمايي و رانندگي در صورت وقوع تصادف منجر به خسارت، رانندگان موظف هستند جهت جلوگيري از سد معبر در صورتي ‌كه امكان حركت از وسايل نقليه سلب نشده باشد خودروهاي خود را به كنار راه منتقل نمايند.