دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی وقتی تعطیلات نوروز یک ماه می‌شود!

معاون آموزشی دانشگاه تهران با انتقاد از غیبت‌های غیرموجه برخی دانشجویان قبل و بعد از تعطیلات نوروزی گفت: سنت نانوشته یا قراری که دانشجویان یک هفته زودتر از تعطیلات نوروزی کلاسها را تعطیل کنند یا یک هفته دیرتر در کلاسها حاضر شوند اصلا روش پسندیده‌ای نیست. سید مهدی قمصری در گفتگو با مهر با بیان این مطلب گفت: طی جلسه ای با معاونان آموزشی دانشکده‌های دانشگاه تهران که در هفته پایانی اسفند ماه 89 برگزار شد تأکید بر این بود که کلاسها از 14 فروردین ماه تشکیل شود و این باب نشود که چون تعدادی از دانشجویان غایب هستند کلاسها هم تعطیل شود.معاون آموزشی دانشگاه تهران با اشاره به توجیه برخی دانشجویان مبنی بر نبود وسیله برای بازگشت به شهر محل تحصیلشان پس از تعطیلات نوروزی گفت: این توجیه که وسیله نبوده است خیلی قابل قبول نیست. دانشجویی که می‌داند 14 فروردین ماه باید در کلاسها حاضر شود طوری زمان بازگشت خود به شهر محل تحصیلش را تنظیم می کند که به موقع برسد. این توجیه برای افرادی که دانشگاهی هستند و سن جوانی را می گذرانند چندان قابل قبول نیست.وی با تأکید بر تشکیل کلاسهای دانشگاه تهران در 14 فروردین ماه افزود: هزینه غیبت را باید افرادی بپردازند که غایب هستند و نه دانشجویانی که به موقع و با نظم در کلاس حاضر شده اند. دانشجویانی هستند که اعتراض می کنند چرا با وجود اینکه به موقع آمده اند اما چون تعدادی از دانشجویان پس از تعطیلات نوروز غیبت می کنند برخی اعضای هیئت علمی هم کلاسها را تشکیل نمی دهند. این درحالیست که باید حق دانشجویانی که به موقع به استقبال تشکیل کلاسها می روند رعایت شود.قمصری تأکید کرد: دانشجویانی که تعداد غیبت هایشان بیش از حد مجاز شود حتما با محرومیت مواجه می شوند.