دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی گزي سرپرست باشگاه شاهين بوشهر شد

هيات موسسين باشگاه با قبول استعفاي مديرعامل شاهين بوشهر گزي به عنوان سرپرست معرفي كرد.به گزارش خبرگزاري فارس، شب گذشته هيات موسسين شاهين بوشهر تشكيل جلسه داد و در اين نشست با استعفاي مجيد حسيني كنگاني موافقت شد و احمد گزي به عنوان سرپرست باشگاه انتخاب گرديد.گزي امور باشگاه شاهين را تحت نظارت 5 عضو هيات موسسين باشگاه اداره خواهد كرد.مجيد حسيني كنگاني پس از شكست خانگي شاهين بوشهر در هفته بيست و هشتم ليگ برتر برابر پاس از سمت خود استعفا كرد.