حمایت از شیعیان کشمیر

کشمیر پوستر شیعه

کشمیر پوستر شیعه

هدف مردم کشمیر

به گفته رضوی، مردم کشمیر همچنان با وجود ظلم و سرکوبگری که با آن روبرو هستند و با وجود بی‌اعتنایی مجامع بین المللی و نهادهای مدعی دفاع از حقوق بشر، بر ادامه مبارزات مشروع و مسالمت آمیز خود اصرار دارند، مردم خواهان تعیین سرنوشت خود بدون دخالت دیگران هستند.

داستانک درخت بی ریشه

داستانک درخت بی ریشه

سیابان دهکده شیوانا، خسته و درمانده نزد شیوانا آمد. از او در مورد مشکلی که برایش پیش آمده بود کمک خواست. آسیابان گفت: آسیاب بزرگ دهکده متعلق به من است. برای آرد کردن غلات و دانه های غذایی مردم دهکده و روستاهای اطراف من نیاز به حداقل ده کارگر دارم.البته کارگرانی که نیازمند کار هستند در این منطقه کم نیستند. اما من هر کارگری که استخدام می کنم بعد از یک ماه ، آنها یکی یکی مرا ترک می کنند و به سراغ کار کم درآمدتری می روند. به زبان ساده تر این کارگران حاضرند در جایی دیگر کارسخت تری انجام دهند و حقوق کمتری بگیرند اما در آسیاب من کار نکنند! حال دست تنها مانده ام و نمی دانم چه کنم! مرا راهنمایی کنید.

ادامه مطلب

داستانک درویش تهی دست

داستانک درویش تهی دست

درویشی تهی‌‌ دست از کنار باغ کریم خان زند عبور می‌کرد . چشمش به شاه افتاد و با دست اشاره‌ای به او کرد . کریم خان دستور داد درویش را به داخل باغ آوردند . کریم خان گفت : این اشاره‌ های تو برای چه بود ؟ درویش گفت : نام من کریم است و نام تو هم کریم و خدا هم کریم . آن کریم به تو چقدر داده است و به من چی داده ؟کریم خان در حال کشیدن قلیان بود ؛ گفت چه می‌خواهی ؟ درویش گفت : همین قلیان ، مرا بس است !چند روز بعد درویش قلیان را به بازار برد و قلیان بفروخت . خریدار قلیان کسی نبود جز کسی که می‌ خواست نزد کریم خان رفته و تحفه برای خان ببرد ! پس جیب درویش پر از سکه کرد و قلیان نزد کریم خان برد !روزگاری سپری شد. درویش جهت تشکر نزد خان رفت . ناگه چشمش به قلیان افتاد و با دست اشاره‌ای به کریم خان زند کرد و گفت : نه من کریمم نه تو ؛ کریم فقط خداست ، که جیب مرا پر از پول کرد و قلیان تو هم سر جایش هست .

1 2 3